Prima pagina Contact Harta Site
 
Profil Consultanta in resurse Umane Sevicii adresate familiei si copilului Consiliere si pshioterapie Contacte

CONSULTANŢĂ ÎN RESURSE UMANE


1. RECRUTARE DE PERSONAL


R.D. Profil Consult pune la dispoziţia dumneavoastră timpul şi experienţa profesioniştilor săi, pentru a găsi persoanele potrivite necesităţilor companiei, care au calităţile cerute de dumneavoastră. Acest proces include următorii paşi:
Necesitatea – Dvs. estimaţi calităţile profesionale şi personale, nivelul de cunoştinte, specializarea profesională, experienţa si alte detalii necesare candidaţilor pentru poziţia solicitată.
Descrierea postului – Ne veţi oferi pentru potenţialii candidaţi informaţii despre postul pe care il vor ocupa şi caracteristicile acestuia, precum şi cerinţele majore ale companiei
Cautarea – Pregătim pentru dumneavoastră strategia de găsire a candidaţilor, utilizând mijloacele specifice şi metodele proprii de recrutare.
Interviul – Prima selecţie se bazează în exclusivitate pe analiza CV-urilor. Apoi se va urmarii la candidatii ce vor fi invitaţi la interviu aptitudinile lor conform cerinţelor postului şi se va face o analiză complexă a candidatului cu o baterie de teste psihologice specifice.
Prezentarea candidatilor – Se va pregăti în final un raport scris pentru fiecare candidat selectat. Acest raport va conţine CV-ul, evaluarea, rezultatele şi interpretarea testelor la care a fost supus candidatul. Alegerea finală vă este rezervată dintr-un număr finit de candidaţi propuşi
Bază de date

2. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ŞI APTITUDINALĂ

Noi începem cu:
• Analiza exactă şi amănunţită atât a responsabilităţilor şi cerinţelor postului cât şi a organizaţiei respective. Descrierea postului, obţinută în urma acestei analize, va constitui un element esenţial în raportul şi recomandările ulterioare.
Noi continuăm cu:
• Stabilirea standardelor de evaluare.
• Alegerea şi utilizarea testelor care va ţine seama de specificul posturilor.
• Evaluarea eficientă a personalului din punct de vedere al trăsăturilor de personalitate şi aptitudinilor.
Noi finalizăm cu:
• Prelucrarea rezultatelor obţinute;
• Elaborarea unui raport cuprinzând caracteristicile fiecărei persoane şi recomandările aferente, funcţie de postul si organizaţia pentru care se face analiza.
Noi asigurăm:
• Căutarea şi obţinerea soluţiilor care să rezolve problemele clienţilor noştri.
• Confidenţialitatea datelor şi informaţiilor.

Activitatea de evaluare psihologică şi aptitudinală a angajaţilor pe care noi o oferim firmelor are ca scop îmbunătăţirea activităţii acestora, fiind deosebit de utilă în:
Fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea organizaţională – investigaţia psihologică oferă un suport suplimentar în luarea deciziilor cu privire la promovarea, transferul angajaţilor, organizarea echipelor de proiect, utilizarea programelor de training etc.

Perfecţionarea angajaţilor – utilizând evaluarea psiho-aptitudinală pot fi identificate persoanele care au capacităţi bune de învăţare şi de aplicare in practica a celor învăţate; pot fi determinate nevoile de instruire în domenii cum ar fi: comunicarea eficace, lucrul în echipă, tehnici de eliminare a stresului, management, etc.

Creşterea eficienţei angajaţilor – printr-o mai bună cunoaştere a angajaţilor poate fi determinat potenţialul existent şi neutilizat: creativitate, aptitudini manageriale, eficienţă intelectuală, etc.

3. ANALIZA DIAGNOSTIC A ORGANIZAŢIEI DIN PERSPECTIVA RESURSELOR UMANE

Pasul 1: stabilirea împreună cu managerul a etapelor de parcurs, a reperelor temporale şi delegarea unei persoane de contact prin intermediul căreia se va păstra legătura cu firma
Pasul 2 : aplicarea unui chestionar general de identificare a constângerilor şi dificultăţilor percepute de angajaţi
Pasul 3 : intervievarea fiecărui angajat în parte şi aplicarea de probe specifice
Pasul 4 : analiza şi prelucrarea datelor
Pasul 5 : întocmirea unui raport de analiză încheiat cu concluzii rezultate în urma analizei şi propuneri de eficientizare a activităţii  

TRAINING

Specializat, personalizat şi adaptat cerinţelor clienţilor: firme, asociaţii, organizaţii nonguvernamentale.
| PROFIL | CONSULTANŢĂ RESURSE UMANE | SERVICII DE SPECIALITATE ADRESATE FAMILIEI SI COPILULUI | CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE |